Forsikringer

Elg Forsikring AS tilbyr skadeforsikring for både landbruk, privat og bedrift

Privat Bedrift Landbruk Person

Bolig:

– Hus
– Innbo
– Hytte
– Verdigjenstand
– Hund og katt

Motorkjøretøy:
– Veteranbil
– Snøscooter – ATV
– Campingvogn
– Tilhenger
– Bil
– Bobil
– Båt
– Moped
– MC

 


Bygning og eiendeler:

– Bedriftsforsikring
– Næringsbygg
– Driftstap
– Maskinforsikring
– Eiendeler
– Enkeltgjenstander

Kjøretøy og maskiner:
– Lastebilhenger
– Lastebil
– Firmabil
– Flåte
– Selvgående arbeidsmaskiner

Ansvar:
– Bedriftsforsikring
– Bedrifts- og produktansvar
– Styreansvar
– Formuesskade

Ansatte:
– Reise bedrift
– Kollektiv ulykke
– Yrkesskade
– Gruppeliv
– Uførekapital
– Ulykke

Tilleggsforsikringer:
– Enkelttransport
– Transport


Maskiner og redskaper:

– Gårdsbil
– Maskinforsikring
– Driftsløsøre
– Selvgående arbeidsmaskiner

Dyr:
– Enkeltdyr
– Svineproduksjon
– Storfeproduksjon
– Hund og katt
– Småfeproduksjon
– Fjørfeproduksjon

Drift:
– Driftstap
– Driftsbygning
– Bedrifts – og produktansvar

Avlinger:
– Avling
– varer
– Kulturer


Person:

– Ulykke
– Reise
– Barneforsikring
– Barneulykke
– Livsforsikring
– Gjeldsforsikring
– Uføreforsikring
– Yrkesskade

 

Få tilbud på forsikringer:

Landbruk – Bedrift og Privatforsikring

        «Vi finner den riktige løsningen, tilpasset dine behov»